Triant una de les nostres activitats solidàries estàs contribuint a fer possible la tasca de la Fundació.
L’import que aportaràs va directament a sostenir la llibertat i el benestar dels cavalls i de la Natura.