Els cavalls van a l’Escola. Treu el teu cavall interior.

Activitat que vol difondre el coneixement i el respecte pels cavalls, les persones i la terra, fent atenció i posant consciència en valors, en educació emocional i en la reconnexió amb la natura a través dels cavalls.

El programa per les escoles consta de dues sessions.

Primera sessió

Una professional de la Fundació Miranda es desplaça a l’escola, presenta el projecte i explica com viuen els cavalls en el seu medi natural (etologia del cavall: com es comuniquen, com s’organitzen en ramats, què necessiten, què els agrada i què no, etc.). L’explicació es fa adaptada a l’edat, i connecta la presència dels cavalls amb la millora del territori (neteja de bosc, prevenció d’incendis, biodiversitat) i del benestar de les persones (valors, educació emocional, tasca social). També s’explica el com i el perquè de la transhumància, dels camins ramaders i del a memòria històrica. Es tracta de connectar i explicar la connexió cavalls, persones i natura.

Segona sessió

L’alumnat fa una excursió d’un matí o una tarda a la zona on pasturen els cavalls. Es tracta d’observar i d’entrar en contacte amb les manades en llibertat.

Treballem la presència, l’atenció plena, l’espai personal, la connexió amb una mateixa i amb el grup d’infants o joves i amb els cavalls.
Abans d’anar a trobar els cavalls fem jocs d’atenció, de consciència i de respecte de l’espai personal propi i aliè.

Es donen pautes d’aproximació als cavalls, una introducció a l’etologia equina i s’aprofita el que va sorgint entre els cavalls per relacionar-ho amb el que ens passa a les persones a escala sistèmica, emocional i relacional.

L’activitat és guiada per professionals de la Fundació (una o més persones depenent del nombre de participants).