Fundació Miranda – Boumort

Són la varietat més antiga de cavall existent actualment i es consideren en perill d’extinció a escala mundial per la Llista Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Es calcula que en sobreviuen uns 2.000 exemplars, repartits entre centres de cria en captivitat i unes poques localitats on viuen en estat salvatge o en semillibertat. Cavalls amb les seves característiques apareixen pintats pels nostres avantpassats del paleolític en coves com les de Lascaux (França).

El juny del 2017 vam rescatar quatre cavalls de Przewalski del zoo clausurat d’Almuñécar, Granada. La fundació FAADA, mitjançant Laura Riera, que s’està encarregant de reubicar tots els animals del zoològic, va fer la petició a la Fundació Miranda i ha facilitat els tràmits per a la reubicació dels cavalls.

Per acord signat per la Fundació amb la Reserva Nacional de Caça de Boumort (Generalitat de Catalunya), aquests cavalls primitius i que han estat gairebé extingits viuen en llibertat supervisada en 3.000 hectàrees de la Reserva, on tenim un projecte incipient (Catalonia wild horses) de reproducció, reintroducció, observació i divulgació.

Aquest projecte està en fase inicial de disseny i desenvolupament. Actualment es centra en tenir cura del benestar dels cavalls, i en el futur es preveu la reproducció i anar conquerint part de l’extens territori de la Reserva (13.000 hectàrees).

L’espai i llur extensió dóna al projecte una singularitat que el pot fer únic a Europa i coherent amb el propòsit de la Fundació Miranda de fomentar la vida en llibertat dels cavalls i la custòdia del territori amb la introducció d’aquet gran herbívor.

El projecte també preveu efectuar estudis sobre el comportament dels cavalls i el seu efecte sobre la vegetació de la Reserva, per a la qual cosa es comptarà amb la col·laboració de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Lleida, i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Així mateix, es contempla la seva valorització turística i educativa, mitjançant visites guiades que actualment s’estan dissenyant, en el marc del projecte de dinamització de la RNC de Boumort, aprovat per la Junta Consultiva de la Reserva.

Les promotores de la iniciativa agraeixen la col·laboració de totes les persones i entitats que han fet possible aquest trasllat: entitats, professionals de veterinària, personal del zoològic d’Almuñécar, transportista i guardes de la reserva, així com de l’Ajuntament d’Almuñécar i la Fundació Catalunya-La Pedrera que va contactar la Fundació Miranda amb la Direcció de Boumort.

[VIDEO]

Notícies relacionades
  • Chernóbil, zona nuclear y refugio de los caballos Przewalski – Enllaç
  • The Gastro-Intestinal Parasites Community of the Przewalski’s Horse, Equus Przewalskii Poljakov, 1881, and the Domestic Horse in the Chernobyl Exclusion Zone – Enllaç
  • Use of abandoned structures by Przewalski’s wild horses and other wildlife in the Chernobyl Exclusion Zone – Enllaç