Reemborsaments i devolucions

No es realitzaran reemborsaments en cap cas. Si no pots assistir a l’activitat caldrà avisar amb una antelació mínima de 72 hores i s’intentarà realitzar un canvi de data sempre en funció de la disponibilitat dels esdeveniments futurs.